Special Offers

 • IMG_0226(Edited).jpg
 • Image 1
 • 4
 • 3
 • 21
 • 7
 • 22
 • 28
 • 26
 • A 16054
 • 41
 • IMG_6341
 • image 2
 • 37
 • 34
 • 39
 • 36
 • 20
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 17
 • 18
 • 15
 • 14
 • 9
 • 12
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 24812733
 • 27694884
 • 24812727
 • 27694881
 • 27694915

Zvýhodn?né nabídky

Máme omezený po?et pokoj? k dispozici b?hem n?kolika p?í?tích týdn?. Tyto zlevn?né pokoje nejsou k dispozici rezervovat on-line. Jestli?e vá? hotelový pokoj nebo provést dotaz, napi?te nám na: info@killaranhousekillarney.com nebo volejte na +353 64 66 37286