Πολιτική ακύρωσης

Για την ηρεμία σας

Υπό το πρίσμα της πανδημίας Covid 19, έχουμε εισαγάγει μια πιο ευέλικτη πολιτική ακύρωσης. Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την κράτησή σας, τώρα απαιτούμε μόνο ειδοποίηση 24 ωρών για να αποφύγετε τυχόν χρεώσεις ακύρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα παραιτηθούμε από όλες τις χρεώσεις ακύρωσης με ειδοποίηση 12 ωρών.