นโยบายการยกเลิก

เพื่อความอุ่นใจของคุณ

ในแง่ของการระบาดใหญ่ของ Covid 19 เราได้แนะนำนโยบายการยกเลิกที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หากคุณต้องการยกเลิกการจองตอนนี้เราเพียงแค่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการยกเลิก ในบางกรณีเราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกทั้งหมดโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 12 ชั่วโมง