Chính sách hủy

Để bạn yên tâm

Trước đại dịch Covid 19, chúng tôi đã đưa ra chính sách hủy bỏ linh hoạt hơn. Nếu bạn cần hủy đặt phòng, chúng tôi hiện chỉ yêu cầu thông báo 24 giờ để tránh phát sinh bất kỳ khoản phí hủy nào. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ miễn tất cả các khoản phí hủy với thông báo 12 giờ.